Dolnośląskie Centrum Dziecięce

Al. Wiśniowa 83 D-E, 53–126 Wrocław

tel. 71 346 16 96

Logopeda dla dzieci Wrocław

☰ PORADNIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna  ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. W razie potrzeby dziecko kierowane jest na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).  Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

☰ BADANIE LOGOPEDYCZNE

 • orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego
 • badanie sprawności artykulatorów
 • badanie poprawności i płynności mowy
 • badanie nadawania i rozumienia mowy
 • badanie funkcji połykowej i oddechowej
 • badanie budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie)
 • badanie słuchu fonematycznego

☰ CEL TERAPII

 •  korygowanie zaburzeń mowy
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • usprawnianie funkcji pokarmowych
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
 • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego

☰ OFERTA

 • kompleksowa diagnoza logopedyczna,
 • terapia zaburzeń mowy i komunikacji,
 • terapia wad wymowy,
 • jąkanie wczesnodziecięce,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • stymulowanie rozwoju mowy,
 • określanie rozwoju mowy w stosunku do norm wiekowych,
 • terapia dzieci i niemowląt wykazujących problemy w zakresie prawidłowego ssania, żucia, gryzienia, połykania (np. przetrwały niemowlęcy sposób przełykania).
 • ćwiczenia artykulacyjne wspierające prawidłową pracę narządów mowy,
 • wywoływanie głosek i ich utrwalanie,
 • korekta głosek nieprawidłowo brzmiących,
 • kształtowanie słuchu fonematycznego,
 • stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy,
 • zajęcia tematyczne rozwijające zasób słownictwa
NASI SPECJALIŚCICENNIKREJESTRACJA
Logopeda Małgorzata Steć

Diagnoza wstępna – 100 zł

Terapia logopedyczna – 80 zł

Rejestracja za pomocą formularza rejestracji wizyt lub telefonicznie:

✓ tel.: ( 71) 346 16 96

Rejestracja czynna:

✓ Poniedziałek – Piątek 08:00 – 20:00

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ