Dolnośląskie Centrum Dziecięce

Al. Wiśniowa 83 D-E, Wrocław

tel. +48 519 310 901

Połączenie spółek

 

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 30 listopada 2018 roku nastąpiło połączenie spółek: Dolnośląskie Centrum Dziecięce Sp. z o.o.  i  Vratislavia Medica Sp. z o.o. (w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych) tj. poprzez  przeniesienie całego majątku Dolnośląskiego Centrum Dziecięcego Sp. z o.o. jako Spółki przejmowanej na Vratislavia Medica sp. z o.o. jako Spółkę przejmującą tj.  (łączenie się przez przejęcie).

W wyniku sukcesji uniwersalnej doszło  do zmiany podmiotowej pod tytułem ogólnym, a Spółka przejmująca (VM Sp. z o.o.) z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej (DCD Sp. z o.o.).

Dla Państwa, jako naszych pacjentów, fakt ten nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie świadczonych usług. Nasza dotychczasowa oferta konsultacji, diagnostyki i dostępności do usług medycznych również pozostaje niezmieniona.

Dołączamy do placówki, która jest jedną z najnowocześniejszych placówek ortopedyczno-rehabilitacyjnych w Polsce. Połączenie obu podmiotów daje możliwość jeszcze większej dostępności i kompleksowości usług  medycznych, które zapewniamy pacjentom Dolnośląskiego Centrum Dziecięcego.