Dolnośląskie Centrum Dziecięce

Al. Wiśniowa 83 D-E, 53–126 Wrocław

tel. 71 346 16 96

Psycholog dziecięcy Wrocław

☰ PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

Poradnia psychologiczna specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży. Dobry psycholog dziecięcy potrafi dotrzeć do każdego dziecka, nakłonić je do współpracy, wyeliminować jego lęki i złe nawyki, rozwinąć kreatywność, pomóc zrozumieć uczucia i reakcje swoje oraz innych ludzi.

Psycholog dziecięcy to nieocenione wsparcie w następujących trudnościach:

• zaburzenia zachowania, m.in. agresywność, napady złości, wagary, ucieczki z domu lub szkoły, zachowania opozycyjno – buntownicze;
• nadpobudliwość psychoruchowa,
• zaburzenia emocjonalne, m.in. lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem, rodzicami czy rówieśnikami;
• urazy psychiczne, m.in. wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna, nadużycia seksualne;
• zachowania autoagresywne, m.in. samookaleczenia, próby samobójcze;
• zaburzenia łaknienia,
• trudności szkolne;
• zaburzenia ze spektrum autyzmu;
• inne zaburzenia rozwojowe.

☰ OFERTA

Psychoterapia rozpoczyna się od konsultacji z rodzicami/opiekunami, podczas której analizowane są problemy dziecka. Spotkania te służą zebraniu informacji na temat dotychczasowego rozwoju podopiecznego, jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym. Rozmowa z rodzicami służy poznaniu i zrozumieniu trudności, z jakimi mierzy się ich dziecko.

Po konsultacjach z rodzicami odbywają się dwa spotkania z dzieckiem, które mają na celu nawiązanie z nim kontaktu, poznanie jego zasobów, obserwacja, określenie problemów, z jakimi się zmaga.

Po ustaleniu wstępnej diagnozy, umawiane jest ponowne spotkanie z rodzicami w celu ustalenia dalszego planu pracy z dzieckiem. Wówczas zaczyna się właściwa terapia, prowadzona w formie zabawy, rysunków i rozmowy, którym towarzyszy przede wszystkim akceptacja i zrozumienie przeżyć dziecka.

W trakcie procesu psychoterapeuta pozostaje w stałym w kontakcie z rodzicami, których w zależności od potrzeby zaprasza na indywidualne konsultacje.

NASI SPECJALIŚCICENNIKREJESTRACJA

✓ Judyta Juszczyk psycholog, psychoterapeuta dziecięcy

✓ Daria Respondek psycholog dziecięcy, psychologia kliniczna

Wizyta u psychologa – 120 zł

Rejestracja za pomocą formularza rejestracji wizyt lub telefonicznie:

✓ tel.: ( 71) 346 16 96

Rejestracja czynna:

✓ Poniedziałek – Piątek 08:00 – 20:00

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ